Herczog Mária

_mg_0056
Herczog Mária

Üdvözöljük Herczog Mária honlapján!


A gyermekvédelem különféle területei és a gyerekek jogainak védelme  a fő tevékenységem. Egyetemista korom óta a családszociológia érdekelt, meg akartam érteni, hogy miképpen határozzák meg a családi viszonyok, változások a gyerekek jóllétét. A családi minták változásai, az intézményes gyerekellátás, a közösség és a család közötti felelőségi arányok és szerepmegosztás foglalkoztat a leginkább. Miképpen lehetséges biztosítani a család elsődleges szerepének sikerességét úgy, hogy a szülők, családtagok autonómiája megmaradjon, de minden lehetséges segítséget megkapjanak annak érdekében, hogy „elég jó család” lehessenek, és a gyerekek örömteli gyerekkorát és fejlődését minél teljesebben elő tudják segíteni.

A gyerekek gondozása és nevelése egyre komplexebb feladat, hiszen tudásunk fejlődési szükségleteikről és ezek kielégítésének lehetőségeiről, módjáról folyamatosan bővül, ami a szülőktől és az intézményrendszertől is folyamatos tanulást igényel. A gyermekvédelem szűkebb területe sűrítetten mutatja mindazokat a problémákat, amikkel a magyar társadalom küzd, a családjukon kívül nevelkedő, vagy ezzel fenyegetett gyerekek képviselete, csakúgy, mint a velük dolgozóké, kiemelkedően fontos feladat.

A gyerekek jogainak képviselete izgalmas kihívás, mert ezen a területen Magyarországon soha nem folyt érdemi vita, de mindenki tudni véli, hogy mi az igazság e téren (is). Miközben gyerekek tízezrei szenvednek el naponta súlyos jogsérelmet szegénységük, kirekesztettségük, fogyatékosságuk, kiáltó egyenlőtlenségek, esélytelenség, családi körülményeik, vagy éppen a családjuktól való megfosztottság, bántalmazás, elhanyagolás, kizsákmányolás miatt, a társadalom, a politika látványosan negligálja a szükséges lépések megtételét, sőt a problémák észrevételét, láthatóvá tételét is. Ezért nem lehet eleget tenni annak érdekében, hogy a gyerekek életéről, a gyerekkor jelentőségéről és a tennivalókról magas színvonalon follyék a köz- és magánbeszéd, minél többen értsék, miért nincs halogatni való idő, mert a gyermekkor elmúltával nem pótolhatók az alapozás feladatai, sem az életminőség, a megélt idő, sem pedig a jövőbeli sikeresség  terén.

 
Herczog Mária Herczog Mária